STEAM open

Yarışmanın bu istiqamətində iştirakçılar karton, plastik, kağız, rezin, yapışqan və s. kimi vasitələrdən istifadə edərək müxtəlif formada sərbəst layihələr hazırlaya bilərlər.Layihələrin maksimum ölçüləri yarışmanın saytından elan olunacaq. Bu daha çox şagirdlərin əl qabiliyyətlərinin nümayişi, kreativ düşüncənin məhsulu olaraq dəyərləndirilə bilər.Layihələri hazırlayarkən şagirdlər 3D printerlərdən də istifadə edə bilər. Layihələrin dəyərləndirilmə,qiymətləndirmə kriteriyaları yarışmanın saytından elan olunacaq.

 

share
Kiçik yaş

share
Orta yaş