Science

Yarışmanın bu istiqaməti daha çox yuxarı yaş qrupu şagirdləri üçün maraqlıdır. Hazırlanacaq layihələr fizika, kimya, biologiya, nano texnologiyalar, ətraf mühit, ekologiya, tibb, enerji ehtiyatları və onların istifadəsi kimi mövzuları əhatə edir. İştirakçılar hazırlayacaqları layihələrdə daha çox müasir elmlərdəki yeniliklər və onların tətbiqi sahələrinə yönələ bilərlər. Layihələrin qiymətləndirilmə prosedurları haqqında elan veriləcək.

share
Yuxarı yaş