Programming

Proqramlaşdırma istiqaməti biraz daha çətin bir istiqamət sayılır. İştirakçılar layihələrini hazırlayarkən istənilən proqramlaşdırma dilini istifadə edərək bir aplikasiya (proqram) və ya oyun hazırlaya bilər. Qiymətləndirmə aparılarkən layihəni hazırlayan iştirakçıların istifadə etdikləri proqramlaşdırma dilinə nə qədər hakim olduqları əsas sayılır.

Nümunə üçün desək Javascript, C++, C, Java, Python, C#, PHP və s.

 

share
Orta yaş

share
Yuxarı yaş