Mission

Bu istiqamətdə iştirak etmək istəyən şagirdlər üçün saytdan robotun edəcəyi missiya və xəritəsi veriləcəkdir. Xəritə üzərində yarışmaq üçün 2 fərqli robot yarış sahəsinə daxil olur. Verilmiş vaxt ərzində robotlar daha əvvəlcədən verilən tapşırığı maksimum şəkildə icra etməyə çalışır. Robotların ölçüləri və hazırlanacaq detallar ilə bağlı məlumat veriləcək. Robotların işləmə rejimi avtonom və əl ilə seçilə bilər.Hər rejimə uyğun olaraq müəyyən ballar qazanılır.

 

share
Orta yaş

share
Yuxarı yaş