Business

Tərcümə olaraq iş kimi adlansa bu istiqamət dünyada hal-hazırda startup layihələrin şəkillənməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Daha çox bu istiqamət biznes planları vəya biznes modelləri qurmaq üçün çox əhəmiyyətli bir sahədir. Başlanğıcda bir fikir, ideya kimi formalaşan biznes planları gələcəkdə çox böyük yatırımlar qoyulan və çox böyük gəlirlər əldə edilən bir sahəyə çevrilə bilər. Dünyadakı ən böyük staruplara HP, Facebook, YouTube, Instagram, Wikipedia və s. misal göstərmək olar. İnanırıq ki, məktəblilərimiz içərisində bu kimi ideya və planları olanlar üçün çox yaxşı bir istiqamətdir.

 

share
Yuxarı yaş